Home

Blíží se konec realizace projektu

V červnu 2012 bude končit náš projekt. S výsledkem- tzn. výukovým softwarem se můžete seznámit na www.zs-nerudova.cz, kde najdete na tento software odkaz.

Pro žáky se středním a těžkým zdravotním postižením je David, pro žáky s těžkým a hlubokým postižením je software Vojta. V průběhu června ještě dojde k několika úpravám, zejména u finanční gramotnosti.