Home

Udržovací fáze projektu po roce

V rámci udržovací fáze projektu dochází k plnému využití všech zakoupených pomůcek a pracovních materiálů