Home

Práce po ukončení projektu

V rámci udržovací fáze dochází i nadále k využití všech vypracovaných materiálů- zejména internetových stránek, zakoupených vyučovacích pomůcek.