Home

Ověření vytvořených softwarů

Od 1. prosince 2011 dochází k ověřování nově vzniklých softwarů Vojty a Davida. Vojta je určen pro žáky vzdělávané v Dětském domově Strančice- jedná se o žáky s hlubokým a těžkým postižením a kombinovanými vadami, David je určen pro žáky vzdělávané ve speciál ní třídě v Říčanech- žáci se středním mentálním postižením. Toto ověřování bude probíhat do konce května 2012, v červnu dojde k závěrečné revizi.