Home

Plnění monitorovacích ukazatelů

Ve druhém roce udržovací fáze projektu byly nadále využívány všechny vytvořené pracovní listy pro výuku informatiky a pracovních činností. V rámci výuky, pracovních workshopů bylo využito i zařízení, které škola získala v rámci tohoto projektu- PC stanice, vybavení výukového bytu a dílen.V rámci publicity již realizovaného projektu jsou i nadále před jednotlivými učebnami tabulky označující zdroj financování vybavení učebny. Na škole je umístěna tabulka trvalého charakteru.