Home

Rok po ukončení projektu

V červnu 2013 uběhl po ukončení projektu "Hraní s Vojtou a Davidem". V průběhu celého roku se v rámci projektu pracovalo s vytvořeným materiálem v upravené speciální třídě. Pro výuku finanční gramotnosti docházelo dle potřeb žáků a vyučujích k obměnám vytvořeného internetového obchodu.