Aktivity

Mezi základní klíčové aktivity patří:

  1. Tvorba softwarů Vojta a David pro žáky se zdravotním postižením- srpen- listopad 2011 (Pracovní verze softwarové podpory hraní s Vojtou pod odkazem: test.cansky.cz)
  2. Vznik multimediálního prostředí- učebny pro žáky speciální třídy
  3. Revize, ověření a úprava vytvořeného software Vojta a David- prosinec 2011- červen 2012
  4. Zajištění seminářů vzdělávacích akcí- v průběhu doby realizace projektu