Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření softwarových programů pro vzdělávání žáků s těžkým a hlubokým zdravotním postižením. Software s nižší úrovní- "Hraní pro Vojtu", je určen pro žáky s hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami (tito žáci jsou vzděláváni podle Rehabilitačního programu pro speciální školy a ŠVP vypracovaných podle RVP ZŠS)- pomáhá rozvíjet smyslovou a rozumovou výchovu.  
Software s vyšší úrovní " Hraní pro Davida" je určen pro žáky s těžkým mentálním postižením- tito žáci jsou vzděláváni podle osnov bývalých pomocných škol a ŠVP dle RVP ZŠS. Tento software bude rozvíjet řečovou výchovu, matematické schopnosti  dovednosti, finanční gramotnost.
Dalším cílem obou softwarů je zkvalitnění výuky a možnost využití moderních vyučovacích prostředků při práci se žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením, a tím i zlepšení podmínek pro jejich další vývoj a život.