Přínos projektu

Speciální třídy v Základní škole Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, jsou dvě, jsou rozdělené podle stupňů zdravotního postižení  žáků. Kapacita žáků s těžkým a zdravotním postižením školy je 18 žáků. Škola tedy může přijímat k základům vzdělávání další žáky.

Cílovou skupinou jsou tedy žáci těchto tříd, pedagogičtí pracovníci včetně asistentů pedagogů zajišťující výuku v těchto třídách, vedení školy.

Celkovým přínosem pro cílovou skupinu žáků se zdravotním postižením je možnost obohacení, zlepšení výchovně vzdělávacího procesu, seznámení se s novými vyučovacími možnostmi, zkvalitnění  jejich základních rozumových a smyslových schopností, jazykových a komunikačních dovedností, možností získání praktických vědomostí z oblasti finančnictví- zejména žáci s těžkým mentálním postižením. Tím získají lepší možnost pro zapojení do dalšího života, u některých žáků možnost získání i základního vzdělání a lepší možnost v dalším životě, což se projeví zejména v jejich samostatnosti.

Cílová skupina pracovníků školy získá možnost seznámení se s novými didaktickými možnostmi, praktickým využitím nových technických přístrojů v rámci výuky, čímž se zvýší jejich kvalifikovanost, příp. i lepší uplatnění na dalším trhu práce.